Friskvård

Hälsa, Träning & Balans

Hälsa, en av WuYi’s grundpelare, innebär inte endast avsaknad av smärta eller olust. För oss innebär hälsa är ett tillstånd av psykiskt och fysiskt välbefinnande. Många förväxlar hälsa med att vara i god fysisk form. Sambandet mellan dessa båda är dock inte linjärt, utan påverkas av hormonbalansen och kroppens grundspänning.
WuYi erbjuder friskvård och rådgivning i hälsorelaterade frågor, bland annat riktlinjer för kost och näring, livsstil och fysisk aktivitet.

Företagshälsa

Vårt mål är att förbättra hälsan och välbefinnandet hos dina anställda. Vi kan hjälpa dig med att ta fram en aktiv strategi för att minska sjukdagar igenom förebyggande hälsovård och rehab.
Vi utgår från ett holistiskt tillvägagångssätt där kropp, tanke och omgivning vägs i analysen och arbetet. Det är vårt mål att varje medarbetare efter sjukdom eller skada skall kunna återvända till arbetet på ett säkert och optimalt sätt, med en riskminimering av återfall.
Behandlingen ges av personal med erfarenhet av arbetsrelaterade skador och sjukdomar, och som förstår den oro som kunderna känner.
Kontakta oss gällande företagshälsa

Stresshantering

Wuyi erbjuder företag och privatpersoner en möjlighet att arbeta med stresshantering inom sin omgivning. Igenom att förena teori och praktik skapar vi förutsättningar för varje deltagare att själva kunna identifiera stressymtom och stressorer, för att sedan utveckla de strategier som är mest lämpade för att styra, hantera och reducera dennes stress.
Att hjälpa sina anställda hantera stress på arbetsplatsen kan öka engagemang och effektivitet som gynnar både individer och företag.
Kontakta oss gällande stresshantering

PT & Coach

Gillar du inte att jogga? Eller älskar du att jogga? Hatar du gymmet? Eller älskar du hantlar? Vill du komma i form? Lider du av en gammal skada? Har du inte tid att träna? Eller kan inte träna under “normala” timmar? Inga problem, vi är övertygade att det finns en aktivitet för alla och när vi hittat den aktiviteten kommer tid att skapas.
Oavsett dina preferenser och förutsättningar utformar vi träningsprogrammet på vad du gillar att göra. Vi tar dig från tanke till handling. Vårt mål är att göra oss själva överflödiga.
Kontakta oss gällande personlig träning och coachning
Simon Brunström 16:e generationens lärjunge