Integration

Tolerans, Förståelse & Gemenskap

Ett av våra ledord är Integration, integration av kropp och sinne, vi och dem, individ och samhälle lokalt och globalt. Vi erbjuder ett alternativt sätt att uppleva dig själv och välden vi lever i.
Att vara vän med någon utanför sin åldersgrupp, att umgås med personer med olika modersmål, att lära känna någon utanför sin socioekonomiska grupp är vägen till förståelse och personlig utveckling, för individ och samhälle.

Dagverksamhet

WuYi vill i framtiden erbjuda långtidsarbetslösa, sjukskrivna och de med ett upplevt utanförskap en dagverksamhet där vi fokuserar på hälsa, livsstil och välbefinnande. Vi försöker gemensamt hitta nya vägar till en meningsfylld tillvaro och livslust.
Kontakta oss gällande dagverksamhet

Familjehem

Stora organisationer och företag kan skapa förutsättningar för humanitära hjälpinsatser, men det krävs individer som är villiga att ta de extra stegen för att hjälpa, guida och föregå med gott exempel. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. WuYi vill i framtiden erbjuda två platser för behövande barn och ungdomar. Att få växa upp i en trygg och stimulerande miljö med hög toleransnivå är alla barns rättighet.
Kontakta oss gällande familjehem
Simon Brunström 16:e generationens lärjunge