回春气功
Hui Chun Qi Gong

-Återvänd till Ungdom-
Reglering av Andning: Tiao Xi

Det finns olika former av andning, naturlig andning, stoppa och stänga andning, bukandning och omvänd bukandning, osv. I Hui Chun Qi Gong använder vi oss, till att börja med av bukandning, tills vi har normaliserat andningsmetoden, så att vi inte längre behöver tänka mer på den, detta tillstånd kallas Wu Tiao. Efter Wu Tiao kan vi börja med omvänd bukandning. Bukandningen hjälper till att sänka frekvensen på våra hjärnvågor, så att vi producerar mer Alpha-vågor, vilka är porten till djupare medvetandetillstånd.

Bukandning stimulerar även det endokrina systemet att producera mer morfin och dopamin, vilka båda reducerar stresshormoner i kroppen. Samtidigt ökar den produktionen av prostaglandin från den nedre delen av lungorna, prostaglandin reglerar bland annat hormoner och celltillväxt. Detta har uppenbara positiva effekter på arytmi och andra hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar.

Normal bukandning

Andas in genom näsan, ner till lägre DanTian, expandera och fyll din DanTian, andas ut igenom munnen och töm din DanTian. Tungspetsen placeras i gommen 1-2 cm bakom dina tänder. Harmonisera andningen med rörelsen av HuiYin, vid inandning slappnar HuiYin av och vid inandning lyfts HuiYin försiktigt upp.

Omvänd bukandning

Andas in genom näsan, ner till lägre DanTian, komprimera och ”sug” in Qi i den lägre DanTian, magen går inåt. Andas ut igenom munnen och expandera din DanTian och kropp, som om din DanTian skulle vara en ballong som blåses upp. Tungspetsen placeras i gommen 1-2 cm bakom dina tänder. Harmonisera andningen med rörelsen av HuiYin, vid inandning lyfts HuiYin upp och vid utandning pressas HuiYin ut. Vid omvänd bukandning kan en högre grad av intention (Yi) och kraft (Li) användas.

I båda andningstekniker skall andningen vara långsam, ljudlös, djup, naturlig och lugn.

Simon Brunström 16:e generationens lärjunge