回春气功
Hui Chun Qi Gong
-Återvänd till Ungdom-
Hälsoeffekter

De viktigaste faktorerna i att förlänga livet ansågs vara:

Att vara i en glad sinnesstämning, en lugn vänster hjärnhalva, att utveckla latent energi i högra hjärnhalvan, skapa alfavågor i hjärnan, utsöndra morfin och dopamin i hjärnan, vidga blodkärlen och förbättra mikro-cirkulationen, främja immunförsvaret, så att vi erhåller ett friskt & långt liv.

Hui Chun QiGong
 • Skapar en daglig känsla av välbefinnande, av att vara centrerad och klar i sinnet.

 • Stimulerar kraftigt Qi flödet igenom meridianerna.

 • Stärker de inre organen.

 • Skapar flexibilitet och elasticitet i senor, muskler och bindväv.

 • Effektivt för att stimulera och förbättra självreglerande processer av det hormonella systemet (pankreas, sköldkörtel, testiklar/äggstockar, tallkottkörteln och hypofys, binjurar och njurar)

 • Renar det lymfatiska systemet och hjälper till med avgiftning av levern.

 • Är ett effektivt verktyg för förebyggande hälsovård.

Ett starkt begrepp inom Daoismen är Yin & Yang, två krafter som står i motpol till varandra, men som samtidigt inte kan existera utan den andre. Ett yttryck för Yin & Yang är rörelse och stillhet, där rörelse är det aktiva, Yang och där stillhet är det passiva, Yin. Enligt daoismen finns det rörelse i stillhet och stillhet i rörelser. I Hui Chun QiGong blandar vi således stillastående med rörelser, i ett samspel mellan statisk och dynamisk, inre och yttre, fysisk och mental träning.

Hui Chun QiGong kan liknas med en lök, där vi skalar av lager på lager för att till sist hitta centrumet och essensen.

 • Hui Chun Qigong börjar med den fysiska kroppen, vi lär känna kroppen och lär oss hur rörelser kan utgå från vårt kroppsliga centrum. Fokus ligger på avslappning, mental som fysisk. Detta underlättar cirkulationen av Qi och blod i kroppen, som tar bort och motverkar smärtfulla stagnationer och blockader.

 • Det fysiska målet är att kroppen ska hitta skelettstrukturen och börja röra sig som en enhet, där under och överkropp arbetar tillsammans. Detta bygger upp balans och koordination, samt stimulerar lederna och produktionen av ledvätska. Rörelserna stimulerar även benmärgen vilket ökar produktionen av blodkroppar, som leder till högre syreupptagningsförmåga och ett starkare immunförsvar.

 • Nästa steg är att vi harmoniserar rörelser med andning och kan på så sätt öka vår syreupptagningsförmåga samt sänka vår andningsfrekvens, vilket leder till ett lägre blodtryck.

 • Sedan går vi vidare med att fokusera på olika delar av kroppen, att stanna med sin tanke i kroppen, att mentalt arbeta längre och längre in i sig själv. Genom att slappna av och fokusera på andningen att vi även uppnå ett mentalt lugn. Då kropp och knopp är starkt sammankopplade, kan vi använda kroppen som en nyckel för att komma åt vår mentala hälsa. Vi kan på så sätt hantera och motverka stress i vår vardag.

Simon Brunström 16:e generationens lärjunge